XI Polska
Konferencja Chromatograficzna

10-13 września, 2017
Hotel Sheraton SOPOT

O KONFERENCJI

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XI Polską Konferencję Chromatograficzną, która odbędzie się w Sopocie, w dniach 10-13 września 2017 r. Konferencja ta stanowi kontynuację tradycji Polskich Konferencji Chromatograficznych, mających na celu zaprezentowanie najnowszych krajowych osiągnięć w dziedzinie metod separacyjnych. Tym razem, ze względu na specyfikę ośrodka organizującego konferencję, jak również mając świadomość rangi i znaczenia technik separacyjnych w analizie farmaceutycznej jak i badaniach biomedycznych konferencja przebiegać będzie pod hasłem „Chromatografia w farmacji i bioanalizie”. Oczywiście tradycyjnie już reprezentowane będą także inne obszary tematyczne, do których odnoszą się techniki chromatograficzne jak np. analiza środowiska.

W roku 2017, Konferencja będzie odbywać się równolegle z 24th International Symposium on Electro- and Liquid Phase Separation Techniques (ITP2017). Celem obu Konferencji jest podsumowanie informacji na temat aktualnego postępu w zakresie technik rozdzielania i ich zastosowania w różnych dziedzinach, ze szczególnym uwzględnieniem analiz farmaceutycznych, biomedycznych oraz środowiskowych.

Intencją naszego Spotkania jest także stworzenie forum zarówno do wymiany doświadczeń, jak i do nawiązania współpracy w zakresie prowadzonych badań pomiędzy naukowcami z Polski oraz całego świata. Program naukowy Konferencji obejmować będzie wykłady, komunikaty oraz sesje plakatowe dotyczące chromatografii i innych technik separacyjnych. W czasie trwania Konferencji prezentowane będą wystawy aparatury, odczynników, akcesoriów oraz oprogramowania.

Mamy nadzieję, że Sopot zapewni doskonałe możliwości do zdobywania doświadczeń naukowych, kulturalnych i społecznych, w wyjątkowym, nadmorskim otoczeniu.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Michał Markuszewski,

Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Roman Kaliszan

PRZEWODNICZĄCY PKChrom 2017


Professor Michał Markuszewski


Profesor Michał Markuszewski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Professor Roman Kaliszan


Profesor Roman Kaliszan
Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

POPRZEDNIE KONFERENCJE

PRZEWODNICZĄCA/Y LOKALIZACJA ROK
prof. E. Zieliński Kraków 1963
prof. A. Waksmundzki Lublin 1978
prof. J.Lipkowski
prof. Z. Witkiewicz
Warszawa/Jachranka 1987
prof. Z. Suprynowicz Lublin 1989
prof. J. Śliwiok Katowice/Szczyrk 1996
prof. B. Buszewski Toruń 1999
prof. E. Skrzydlewska Białystok 2006
prof. J. Rynkowski
dr J. Kałużna-Czaplińska
Łódź 2008
prof. A. Voelkel
prof. W. Wasiak
Poznań 2011
prof. M. Waksmundzka-Hajnos Lublin 2014

KOMITET HONOROWY

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. Marcin Gruchała
 
Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN

prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (czł. koresp. PAN)
Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, Uniwerytet Gdański, Gdańsk
Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
Prezydent Miasta Sopotu

Jacek Karnowski

KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Roman Kaliszan, (czł. rzecz. PAN, czł.koresp. PAU), Gdański Uniwersytet Medyczny (Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego)
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski (czł. koresp. PAN), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
Dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. Rajmund Dybczyński, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
Prof. dr hab. Tadeusz Dzido, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Dr hab. Rafał Głowacki, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Prof. dr hab. inż. Adam Grochowalski, Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz, Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. Henryk Jeleń (czł. koresp. PAN), Uniwersytetem Przyrodniczy, Poznań
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaczmarski, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Rajmund Michalski, prof. IPIŚ PAN, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. Jacek Nawrocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Dr hab. Ewa Poboży, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, Uniwersytet Medyczny, Białystok
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr inż. Ewa Śliwka, Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Ireneusz Śliwka, prof. IFJ PAN, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
Dr hab. Krystyna Tyrpień-Golder, prof. ŚUM,Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
Dr Małgorzata Szewczyńska, Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel, Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. Monika Waksmundzka-Hajnos, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Prof. dr hab. Wiesław Wasiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek, Uniwersytet Opolski, Opole
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. PG, Politechnika Gdańska, Gdańsk

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ewa Bartosińska
Agnieszka Borsuk
Magdalena Buszewska-Forajta
Emilia Daghir-Wojtkowiak
Teresa Frąckowiak
Wojciech Grochocki
Julia Jacyna
Marta Kordalewska
Łukasz Kubik
Szymon Macioszek
Antoni Nasal
Małgorzata Patejko
Joanna Raczak-Gutknecht
Aleksandra Radwańska
Małgorzata Schmiedeskamp-Kornatowicz
Danuta Siluk
Wiktoria Struck-Lewicka
Damian Szczesny
Małgorzata Waszczuk-Jankowska
Renata Wawrzyniak
Paweł Wiczling

MIEJSCE KONFERENCJI

HOTEL SHERATON

KONTAKT

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416, Gdańsk
0048 58 349 14 93
0048 58 349 14 94

biuro@pkchrom2017.pl

TEMATYKA KONFERENCJI

Podstawy fizykochemiczne i optymalizacja warunków procesów separacyjnych

Techniki chromatograficzne oraz elektromigracyjne

Analiza chiralna

Chromatografia powinowactwa

Analiza farmaceutyczna i kliniczna

Analiza środowiskowa i toksykologiczna

Biotechnologia

Analiza metabolomiczna, proteomiczna, lipidomiczna i mikrobiomiczna

Metody przygotowania próbek do analiz

Badania właściwości fizykochemicznych i aktywności biologicznej ksenobiotyków

Ocena jakości substancji leczniczych oraz produktów farmaceutycznych

Chemometryczne metody przygotowania i analizy danych

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY

Bogusław Buszewski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
NOTA BIOGRAFICZNA

Rajmund Stanisław Dybczyński

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
NOTA BIOGRAFICZNA

Tadeusz Dzido

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
NOTA BIOGRAFICZNA

Renata Gadzała-Kopciuch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NOTA BIOGRAFICZNA

Rafał Głowacki

Uniwersytet Łódzki
NOTA BIOGRAFICZNA

Maciej Jarosz

Politechnika Warszawska
NOTA BIOGRAFICZNA

Henryk Jeleń

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
NOTA BIOGRAFICZNA

Joanna Kałużna-Czaplińska

Politechnika Łódzka
NOTA BIOGRAFICZNA

Rajmund Michalski

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
NOTA BIOGRAFICZNA

Piotr Stepnowski

Uniwersytet Gdański
NOTA BIOGRAFICZNA

Krystyna Tyrpień-Golder

Uniwersytet Medyczny w Katowicach
NOTA BIOGRAFICZNA

Adam Voelkel

Politechnika Poznańska
NOTA BIOGRAFICZNA

Monika Waksmundzka-Hajnos

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
NOTA BIOGRAFICZNA

Piotr Wieczorek

Uniwersytet Opolski
NOTA BIOGRAFICZNA

Zygfryd Witkiewicz

Wojskowa Akademia Techniczna
NOTA BIOGRAFICZNA

KURSY (WORKSHOPS)

Przed rozpoczęciem konferencji, dnia 10 września 2017, w godzinach 9:00-13:00 w Hotelu Sheraton planowane jest przeprowadzenie trzech równoległych krótkich kursów w języku angielskim.

Cena kursu: 300 PLN - obejmuje udział w kursie, materiały pomocnicze oraz przerwę kawową.

Liczba miejsc na każdy kurs jest ograniczona, dlatego o możliwości wzięcia udziału decyduje kolejność zgłoszeń.
Aby zapisać się na wybrany kurs prosimy o kontakt: workshops@itp2017.com

Workshop 1:
Fundamentals of sample preparation and recent developments in microextraction technologies – where "big" fails "small" can do more

presented by

Dr. Barbara Bojko
(Nicolaus Copernicus University, Poland)

and

Prof. Janusz Pawliszyn
(University of Waterloo, Canada)
The workshop is addressed to researchers who are familiar with conventional sample preparation methods and want to extend their knowledge to novel analytical strategies used in bioanalysis. First part will be focused on fundamentals of sample preparation and its recent developments, which addresses needs of todays’ world i.e. high throughput, automation, speed and quality of the analysis. This will include novel materials and devices, strategies of couplings with analytical instrumentation such as direct coupling with mass spectrometers and on-site analysis. In the second part, solid phase microextraction and related technologies will be presented with particular focus on non- and low-invasive sampling, spatial resolution and time-course study. Advantages and disadvantages of the methods for quantitative targeted as well as untargeted study will be discussed.

Workshop 2:
Challenges in Analytical Development: The Need in Orthogonal Chromatographic Methods for a Small Molecule Project in Innovative Drug Development

presented by

Dr. Vladimir Ioffe
(Innovative Analytical Development,
Discovery & Product Development,
Global R&D, Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Israel)


The aim of workshop is to familiarize a mindset of the developer of HPLC methods and to converse the need in complementary “orthogonal” chromatographic procedures and diverse detection techniques for a complex coverage of all the characteristics of a pharmaceutical material.

Workshop is based on a real case of an innovative project, where API is a comparatively simple small molecule – Oleyl ?-Phenylglycinate. This molecule has a cis-double bond, a chiral center in ?-position to aromatic ring and a labile ester bond. The product and starting materials for its synthesis (Phenylglycine and Oleyl Alcohol, which are also its dominant degradation products) have extremely different polarity and lipophilicity. This caused a need in developing complementary methods: a method for “Polar Impurities” using a mixed-mode HPLC column and a method for Oleyl Alcohol – using non-silica based RP column and evaporative detector (ELSD or Corona CAD). Most challenging was achieving of a reliable separation between Oleyl Alcohol and its trans-isomer. In addition, a normal phase enantioselective separation was developed to determine enantiomeric purity. This method was upgraded to bioanalytical, with MS detection.

Principles of work of evaporative detectors and benefits of using alternative (non-UV) detection and a specific case of MS detection with normal phase LC are discussed.

One of important points in analytical development for pharmaceutical industry which should be taken into account – to develop reliable and robust methods, friendly to terminal users, taking into account that they will be routinely run by QC analytical laboratories at a production site.

Presenting on an example of a comparatively simple molecule facilitates understanding and makes the workshop suitable for students and analysts with limited experience.

Workshop 3:
Principles and applications of modern CE-MS

presented by

G.W. Somsen
(Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands)

This workshop will give an introduction to coupled capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) providing fundamental and comprehensive information on its operative principles and application. The basic approaches for interfacing (sheath-liquid and sheathless) will be outlined and explained. Emphasis will be on the use of electrospray ionization (ESI). Different practical aspects, such as interface designs, voltage handling, choice of background electrolyte, sheath-liquid properties, and sheathless performance, will be discussed. The applicability of CE-MS will be illustrated by a large number of examples covering e.g. metabolic profiling, proteomics, (bio)pharmaceutical analysis, and chiral analysis. Participants preferably should have some basic knowledge on CE and MS principles and instrumentation.

TERMINY I OPŁATY

TERMINY

Otwarcie rejestracji   1.03.2017  
Otwarcie zgłaszania streszczeń   10.03.2017  
Termin zakończenia przyjmowania streszczeń wystąpień ustnych   09.07.2017  
Termin zakończenia przyjmowania streszczeń prezentacji posterowych   30.07.2017  
Rejestracja "Early bird"   do 04.06.2017  
Rejestracja zwykła   05.06.2017-10.08.2017  

OPŁATY

Opłata rejestracyjna obejmuje udział w 2 konferencjach: XI PKChrom2017 oraz ITP 2017

Rodzaj opłaty Kwota (do 4 czerwca 2017) Kwota (od 5 czerwca 2017 do 10 sierpnia 2017)
Podstawowa 1200 PLN 1400 PLN
Ulgowa (doktoranci, studenci) 600 PLN 800 PLN
Osoba dodatkowa 600 PLN 800 PLN

Opłaty podstawowa i ulgowa obejmują:

 • udział w obradach konferencji i sesjach plakatowych
 • udział w wystawach
 • materiały konferencyjne
 • przerwy kawowe i obiady
 • udział w spotkaniu powitalnym
 • udział w bankiecie

Opłata dla osób dodatkowych obejmuje:

 • udział w wystawach
 • przerwy kawowe i obiady
 • udział w spotkaniu powitalnym
 • udział w bankiecie

REJESTRACJA ONLINE

Ważne informacje - prosimy o uważne przeczytanie przed rozpoczęciem procedury rejestracji!

Zwrot kosztów uczestnictwa i rezygnacja z udziału w Konferencji

W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji przed 01.07.2017, zwrócone zostanie 75% wartości opłaty konferencyjnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w Konferencji między 02.07.2017 a 10.08.2017, zwrócone zostanie 50% wartości opłaty konferencyjnej. Rezygnacja zgłoszona po 11.08.2017 r. nie będzie uwzględniała zwrotu wartości opłaty konferencyjnej. W sytuacji rezygnacji z udziału w Konferencji można zgłosić innego uczestnika za swoją osobę bez ponoszenia kosztów związanych z rejestracją.

W przypadku anulowania wydarzeń towarzyszących ze względu na mała liczbę zgłoszeń, Komitet Organizacyjny zobowiązuje się do zwrotu wniesionej opłaty za udział w danym wydarzeniu.

Przelew bankowy

Opłata konferencyjna powinna być przelana w PLN zgodnie z poniższymi danymi:

 • Numer konta: 26 1090 1098 0000 0001 3238 3058
 • Dane do przelewu: Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Bank: BZ WBK SA I O/Gdańsk ul. 3 Maja 3, 80-958 Gdańsk
 • kod SWIFT: WBKPPLPPXXX
 • Tytuł przelewu: XI PKChrom2017/ITP2017 + Imię i Nazwisko uczestnika.
W przypadku sponsorów prosimy o podanie nazwy firmy.

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi:

 • aby w tytule przelewu znalazła się nazwa Konferencji: XI PKChrom/ ITP2017 oraz imię i nazwisko Uczestnika,
 • Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę VAT, proszeni są o uwzględnienie w Formularzu Rejestracyjnym nazwy i adresu jednostki oraz numer NIP,

Przypominamy:

Opłata rejestracyjna obejmuje udział w 2 konferencjach: XI PKChrom2017 oraz ITP 2017

ZAKWATEROWANIE

  Hotel Sheraton  

XI Polska Konferencja Chromatograficzna 2017 odbędzie się w hotelu Sheraton, który jest usytuowany w pobliżu sopockiego Molo. Hotel oferuje pokoje jedno- i dwuosobowe, pokoje typu deluxe oraz pokoje rodzinne. Wśród licznych udogodnień dodatkowe atrakcje hotelu stanowią Spa, Fitness oraz prywatna plaża.Aby dokonać rezerwacji pokoju, należy wybrać specjalny link - proszę kliknąć tutaj. Do potwierdzenia rezerwacji jako uczestnik konferencji wymagane jest podanie hasła ITP2017.

Dane kontaktowe:

Ponieważ Sopot jest bardzo atrakcyjnym ośrodkiem turystycznym, jest wiele innych hoteli położonych w pobliżu:

 •   Hotel Zhong Hua***  

  Uczestnicy konferencji mogą rezerwować pokoje do dnia 1.08.2017. Kodu promocyjnego: ITP2017 należy użyć, rezerwując pokój przez stronę internetową hotelu lub telefonicznie.
  • Pokój dwuosobowy - 400 PLN
  • Pokój jednoosobowy - 370 PLN
  Cena rezerwacji obejmuje również śniadanie.
  Dane kontaktowe:
 •   Hotel Molo***  

  Uczestnicy konferencji mogą rezerwować pokoje do dnia 30.05.2017. Rezerwacji należy dokonać przez adres email: rezerwacje@hotelmolo.com, podając w treści kod promocyjny ITP2017, imię i nazwisko, rodzaj pokoju i daty pobytu.
  • Pokój dwuosobowy - 350 PLN
  • Pokój jednoosobowy - 290 PLN
  Cena rezerwacji obejmuje również śniadanie.
  Dane kontaktowe:
 •   Hotel Haffner****  

  Uczestnicy konferencji mogą rezerwować pokoje do dnia 31.07.2017 poprzez specjalny link: https://v6.upperbooking.com/en/booking/details/wrap/hotelhaffner/76771/itp-2017?offerid=76771&promocode=ITP%202017
  • Pokój dwuosobowy - 500 PLN
  • Pokój jednoosobowy - 450 PLN
  Cena rezerwacji obejmuje również śniadanie, wstęp na basen, saunę oraz siłownię.
  Dane kontaktowe:
 •   Mera Spa Hotel ****  

  Dla gości konferencji hotel oferuje atrakcyjne ceny. Rezerwacji można dokonać poprzez adres email reservation@meraspahotel.pl z użyciem kodu ITP2017
  • Pokój dwuosobowy - 510 PLN
  • Pokój jednoosobowy - 480 PLN
  Cena obejmuje śniadanie, wifi, dostęp do strefy basenów i saun.
  Dane kontaktowe:
 •   Hotel Sedan***  

  Uczestnicy konferencji mogą rezerwować pokoje do dnia 30.05.2017. Rezerwacji należy dokonać na stronie internetowej hotelu z użyciem hasła promocyjnego ITP2017.
  • Pokój dwuosobowy - 370 PLN
  • Pokój jednoosobowy - 330 PLN
  Cena rezerwacji obejmuje również śniadanie.
  Dane kontaktowe:

POZOSTAŁE HOTELE

  Dom wypoczynkowy Sopocki Zdrój  
Hotel jest położony przy sopockiej plaży, w niedalekiej odległości od miejsca konferencji. W ofercie znajdują się pokoje 2- i 3osobowe oraz apartamenty. Dostępny jest darmowy parking. Średnia cena wynosi 100 zł/osobę/dobę.
Dane kontaktowe:
  Mercure Gdańsk Posejdon ***  
Trzygwiazdkowy hotel położony w Gdańsku Jelitkowie, w odległości 3,5 km od miejsca odbywania się konferencji. Ceny zaczynają się od 200 zł za pokój dwuosobowy.
Dane kontaktowe:
  Dom Wypoczynkowy Rzemieślnik  
Hotel położony w Gdańsku Jelitkowie. Wygodny dojazd do Sopotu autobusem lub taksówką.
Dane kontaktowe:
  Garden Hostel  
Położony w odległości 18 minut spacerem od hotelu Sheraton, w którym odbywa się konferencja. Dysponuje 6 pokojami: 2- ,3-, 4-osobowymi.
Dane kontaktowe:
  Hostel George  
Położony w bardzo bliskiej odległości od sopockiej plaży i hotelu Sheraton. W ofercie w pełni umeblowane pokoje 1-, 2-, 3- oraz 4-osobowe.
Dane kontaktowe:
  Sisters Lodge Hostel  
Hostel Sisters Lodge Hostel znajduje się w centrum Sopotu. W ofercie posiada 5 pokoi prywatnych i 1 współdzielony.
Dane kontaktowe:

JAK DOJECHAĆ

Sopot miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską. Jest jednym z miast aglomeracji gdańskiej.

Sopot jest kurortem nadmorskim, miastem uzdrowiskowym, po II wojnie światowej znanym z organizowanych tam od 1961 w Operze Leśnej konkursów piosenki Sopot Festival.

Miasto jest z jednej strony otulone przez Trójmiejski Park Krajobrazowy a z drugiej otoczone piaszczystymi plażami Zatoki Gdańskiej. Sopockie obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe rokrocznie odwiedzają setki tysięcy gości, przyjeżdżających tu przede wszystkim w sezonie letnim. Tytuł kurortu sprawia, że do Sopotu ciągną turyści zarówno z głębi Polski, jak i z zagranicy - nic dziwnego zatem, że w Sopocie zawsze się dzieje coś ciekawego.

Jak dojechać do Sopotu?

Podróż pociągiem

Najtańszym sposobem dotarcia do Sopotu jest podróż pociągiem. Należy dojechać do stacji Sopot. Hotel Sheraton znajduje się w odległości 15 minut piechotą od stacji kolejowej.
Podróż autobusem

Autobusem można dojechać do Dworca Autobusowego w Gdańsku. Regularne połączenia do Gdańska oferuje PKS oraz Polski Bus. Z Dworca Autobusowego (znajdującego się przy Dworcu Głównym w Gdańsku) należy dojechać do Sopotu środkami komunikacji miejskiej lub taksówką.
Podróż samolotem

Najbliższym portem lotniczym jest Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Port lotniczy w Gdańsku obsługuje bezpośrednie krajowe połączenia z miastami w takimi jak: Warszawa, Kraków oraz Radom. Z lotniska do Sopotu można dojechać środkami komunikacji miejskiej lub taksówką..

Transport publiczny


Autobusy

Z Portu Lotniczego w Gdańsku do hotelu Sheraton można dojechać autobusem linii 122. Zakup biletu możliwy jest a automacie biletowym przy przystanku (możliwość płatności gotówką lub kartą) lub u kierowcy (możliwość płatności wyłącznie gotówką). Wszystkie bilety wymagają kasowania po wejściu do autobusu.
Cena biletu 1-przejazdowego w taryfie normalnej to 3,20 zł, w taryfie ulgowej 1,60 zł (bilety dostępne wyłącznie w automatach biletowych lub kioskach). U kierowcy można wyłącznie kupić bilet 1-godzinny w cenie 3,80 zł (w taryfie normalnej), 1,90 zł (w taryfie ulgowej).
Na bilety komunikacji miejskiej doktorantom z ważną legitymacją przysługuje zniżka ustawowa 51%.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.ztm.gda.pl/hmvc/

Szybka Kolej Miejska (SKM) oraz Pomorska Kolej Metropolitarna (PKM):

Z Dworca Głównego w Gdańsku, Dworca Głównego w Gdyni oraz z Portu Lotniczego w Gdańsku do stacji „Sopot” możliwy jest dojazd pociągami SKM lub PKM. Zakup biletów możliwy jest w automatach biletowych znajdujących się przy wejściach na perony lub w kasach biletowych (bilety zakupione w kasach biletowych należy skasować przed wejściem do pociągu; bilety zakupione w automatach nie wymagają kasowania). Ceny biletów uzależnione są od długości trasy. Opłata za przejazd z lotniska do Sopotu w taryfie normalnej to ok. 6,50 zł, a z Dworca Głównego w Gdańsku to ok. 4,20 zł.
Na bilety komunikacji miejskiej doktorantom z ważną legitymacją przysługuje zniżka ustawowa 51%.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.skm.pkp.pl/

W celu sprawdzenia dostępnych połączeń polecamy także korzystanie z aplikacji Jak dojadę.

Taksówki

Przykładowe korporacje:
Dajan Taxi +48 19628
As Taxi +48 58 302 23 03
Hallo Taxi +48 19666

W Trójmieście możliwe jest także korzystanie z aplikacji MyTaxi.
Szacowany koszt dojazdu z lotniska do Hotelu Sheraton to ok. 55 zł (w dzień) lub ok. 78 zł (w nocy).
Szacowany koszt dojazdu z Dworca Głównego w Gdańsku do Hotelu Sheraton to ok. 47 zł (w dzień) lub 66 zł (w nocy).
Kliknij po więcej...

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Wydarzenia

Niedziela, 10 września 2017: Spotkanie powitalne

Poniedziałek, 11 września 2017: Wydarzenie kulturalne

Wtorek, 12 września 2017: Bankiet

Środa, 13 września 2017: Uroczyste zakończenie konferencji

PROGRAM RAMOWY

10th September (Sunday) 11th September (Monday) 12th September (Tuesday) 13th September (Wednesday)

8:00 - 13:00
castle Malbork excursion*
8:30 - 9:15
Plenary session 2
8:30 - 9:15
Plenary session 3
8:30 - 9:15
Plenary session 4
9:00 - 13:00
Workshops
9:20 - 11:00
Parallel sessions
(lecture: 25 + 5 min,
oral presentations: 15 + 5 min)
9:20 - 11:00
Parallel sessions
9:20 - 11:00
Parallel sessions
11:00 - 11:30
Coffee break
11:00 - 11:30
Coffee break
11:00 - 11:30
Coffee break
11:30 - 13:00
Parallel sessions
11:30 - 13:00
Parallel sessions
11:30 - 13:00
Young scientist session

13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:00
Lunch
13:00 - 14:30
Lunch
14:00 - 15:00
Poster session I
14:00 - 15:00
Poster session II
14:30 - 16:00
Parallel sessions
15:00 - 17:55
Parallel sessions
15:00 - 18:00
city tour Gdańsk
16:00
Opening ceremony
16:00 - 16:45
Plenary session 5
16:15 - 18:30
Opening Plenary Session 1
16:45 - 17:00
Closing ceremony
18:45 - 21:00
Welcome reception
19:00
Concert in Oliwa Cathedral
19:00
Conference dinner

PROGRAM NAUKOWY

Prosimy kliknąć w obrazek, aby otworzyć pełen Program Naukowy.

KSIĘGA STRESZCZEŃ

Prosimy kliknąć w obrazek, aby otworzyć Księgę Streszczeń.

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

Ważna informacja - prosimy przeczytać uważnie przed rozpoczęciem procedury zgłaszania streszczenia!

Aby wysłać streszczenie należy najpierw wypełnić formularz rejestracyjny w sekcji rejestracja online. W wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji znajdują się dane (m.in. numer identyfikacyjny ID), które umożliwiają rozpoczęcie procedury zgłaszania streszczeń.

Pod formularzem znajdują się dwa przyciski: pierwszy umożliwia wysłanie streszczenia na ITP2017, drugi na PKCHrom2017. Po wyborze Konferencji nie będzie możliwe przeniesienie zgłoszenia na inna Konferencję!

Prosimy o wypełnienie formularza streszczeń w języku angielskim (przewidujemy jedną książkę streszczeń dotyczącą XI Polskiej Konferencji Chromatograficznej 2017 oraz ITP2017). Podczas XI Polskiej Konferencji Chromatograficznej 2017 wystąpienia ustne będą odbywały się w języku polskim. Natomiast prezentacje posterowe prosimy przygotować w języku angielskim. Przewidujemy wspólne sesje posterowe dla XI Polskiej Konferencji Chromatograficznej oraz ITP 2017, które będą prezentowane po angielsku.

Po wybraniu odpowiedniego przycisku zostanie Pan/i przekierowana do następnego etapu wypełniania formularza. Prosimy o uważne przeczytanie wszystkich instrukcji oraz uwag, co umożliwi prawidłowe zakończenie procedury zgłaszania streszczeń.

Informujemy

Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić maksymalnie 3 streszczenia

SPONSORZY

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sponsorską pobierz plik (~400 KB, PDF)

Sponsor złoty Perlan Technologies (http://www.perlan.com.pl)
Sponsor srebrny SHIM-POL (http://www.shim-pol.pl)
Sponsor srebrny Polpharma (https://www.polpharma.pl/)
Sponsor brązowy ANCHEM (https://www.anchem.pl/)
Sponsor brązowy POLYGEN (http://www.polygen.com.pl)
Sponsor brązowy BioAnalytic (http://bioanalytic.com.pl/)
Sponsor brązowy Servier (http://www.servier.pl/)
Sponsor brązowy Sciex (https://sciex.com/)
Wystawca KNAUER POLSKA (http://knauerpolska.pl/)
Wystawca Metrohm Polska (http://www.metrohm.pl)
Wystawca WITKO (http://witko.com.pl)
Wystawca Waters (http://waters.com)
Wystawca MS Ekspert (http://msekspert.com)
Wystawca TK Biotech (http://www.tkbiotech.com.pl/)
Wystawca ChromSword (http://www.chromsword.com/)
Wystawca Villa Labeco (http://villalabeco.sk/)
Wystawca Kamush (http://kamush.com/)
Patronat Medialny ANALITYKA (http://www.malamut.pl/analityka.html)
Patronat Medialny LCGC Europe (http://www.chromatographyonline.com)
Patronat Medialny Laboratorium (http://laboratorium.elamed.pl/)
Patronat Medialny Elsevier (http://www.elsevier.pl/)